Gustavsberg Stoneware Ceramic Vase
Gustavsberg Stoneware Ceramic Vase
Gustavsberg Stoneware Ceramic Vase $350
Condition: Vintage
Type: Ceramic